Return to site

Ny funksjonalitet i SnapShop

Vi videreutvikler stadig vår bildedokumentasjonsløsning SnapShop. I de to siste versjonene (2.5 og 2.6) har fokus vært på nytte i daglig bruk og generelle forbedringer. Vi håper våre eksisterende og fremtidige kunder vil like de nye mulighetene.

broken image

Bildevisning/slideshow

Fra alle sider med flere småbilder kan man nå starte bildevisning.

Her kan man navigere mellom bildene. I tillegg er det en fin funksjon for visning av bilder i fullskjermsmodus. I fullskjermsmodus kan man også navigere med piltaster. Man for eksempel gjøre et avansert søk og kjøre presentasjon rett fra SnapShop. Perfekt i for eksempel møter. Inne på bildevisning kan man skru av bildeinfo på bildene om man bare vil se bilder og ikke metadata.

broken image

Utboks for deling av bildesett

Man kan nå legge et eller flere bilder i en «utboks» og dele et bildegalleri på e-post med en eller flere andre (både interne brukere og eksterne forbindelser). Marker bildene du vil legge i utboksen og klikk på "videresend" pilen til høyre på siden.

broken image
Når man har lagt bilder i utboksen kan man sende bildene videre ved å klikke på pilen i den øverste menyen. Antall bilder i utboksen er markert i rødt. I neste steg vil man se en oversikt over bildene i utboksen.
broken image
broken image
Deretter legger man til mottagere (kommaseparert) og legger inn en kommentar. 
broken image

Bildene kommer som e-post med link til et passord-fritt galleri utenfor selve SnapShop-løsningen. Der kan man se bildene i fullskjerm og navigere med piltaster. Nå man sender en utboks tømmes den. En delt utboks er tilgjengelig i en måned.

Utboksen blir ikke lagret inne i på selve løsningen. Dette innebærer at utboksen alltid er tom når man logger inn – det kan være lurt å vite. Et tips kan være å dele en bildevisning til seg selv hvis man vil ha den tilgjengelig i en måned.

Avansert søk

For å spare din tid så husker nå SnapShop ditt siste avanserte søk (selv også etter ut- og innlogging). På denne måten kan du enklere tilpasse søkene uten å måtte velge alle felter på nytt. I bunnen på avansert søk er det nå en link for å nullstille søkeskjemaet.

broken image

Fritekstsøk

Fritekstsøket ser uforandret ut, men har fått et skikkelig løft i funksjonalitet.

broken image

Feltet søker nå på alle felter – også hoved- og underkategorier. Skriv hele ord om man ønsker treff, alternativt bruk asterisk (*) for bredere treff. Eks vil et søk på jul* vise alle bilder som begynner på noe med jul. Søker man på bare jul vil for eksempel ikke juletre komme med.

E-postvarsling ved nytt «Aktuelt bilde»

Nå administrator setter et nytt «Aktuelt bilde» sendes det en e-postvarsling til alle registrerte mailadresser. På denne måten kan man bedre bruke aktuelt bilde i kommunikasjon med brukerne

Ved nytt aktuelt bilde kan nå administrator velge om alle brukere skal motta e-postvarsling på denne eller ikke.

broken image
Tidligere aktuelle bilder er nå også tilgjengelig som et valg på tidslinjen.
Hvis administrator tar bort valget på bildet som aktuelt bilde vil det ikke vises her mer.

Administrasjon av «Hovedkategorier»

Administratorer kan nå opprette, endre og slette hovedkategorier. Vær ekstra varsom ved sletting av hovedkategorier. Dette sletter også alle underkategorier og kategoriseringer av bilder mot disse.

broken image

"Like" bilder

Det er nå mulighet for å like hverandres bilder. Man kan ikke like sine egne bilder. Historikk og antall likes kommer opp under bildet og på tidlinjen.

broken image

E-postvarsling ved nytt bilde

Administratorer kan nå på hver enkelt underkategori sette på e-postvarsel ved nytt bilde i kategorien. Disse e-postadressene vil da automatisk få tilsendt en e-post med bildet straks det kommer et nytt bilde i kategorien – dette varslet kan også være til personer som ikke er registrert som bruker i løsningen. Man kan sette opp flere adresser per kategori separert med komma.

broken image

E-postvarsling ved ny kommentar

Når det kommer en ny kommentar på et bilde går det nå også en e-postvarsling til innsenderen av bildet (forutsatt at e-post er satt opp på brukeren).

Eksempel:

broken image

Innsjekking fra appene

Webløsningen er oppdatert til å kunne ta i mot innsjekking på butikk via appene med e-postvarsling til administratorer. Denne funksjonen er en opsjon som ikke alle har tilgang til i dag.

broken image

Formatet på Datarapport er endret til Excel

Datarapporten viser alle metadata og kategorier pr bilde. Denne rapporten kommer nå direkte som Excel (og ikke .csv). Denne funksjonen er en opsjon som ikke alle har tilgang til i dag.

broken image

Ikoner flyttet

Ikonene for hvert enkelt bilde er flyttet fra høyre side til under bildet. På denne måten blir det litt ryddigere og mer logisk. Nå er kun metadata, tittel, beskrivelse og kategorisering ute til høyre.

broken image

Ikonene her er Like, Last ned originalbilde, Roter bildet, Aktuelt bilde og Slett bildet:

Oppdatering av iOS og Android apper

Appene til både til Android og iOS ble oppdatert høsten 2014 og er klare for nedlastning i Google Play og App Store. Her er det litt bugfiks, mulighet for innsjekking (for de som bruker det) og mulighet for å like bilder direkte fra appen. Vi har også lagt inn en funksjon for manuelt og oppdatere kategorier via menyen. Dette kan være nyttig om kategoriene ikke er lastet inn helt riktig og man vil oppdatere disse på en enkel og raskere måte.

Annet

  • E-postvarslinger er nå tilpasset med kundens farger og logo
  • Ved rotering av bilde roteres nå også originalbildet
  • Forbedret logging av ulike hendelser
  • Forbedringer og justeringer i API
  • Forbedringer i Datarapport (ikke alle som har denne)
  • Støtte for bruk av smileys/emoticons
  • ++

 Følg med for flere nye funksjoner i månedene som kommer.